Dokunmak, iz bırakmaktır. 

Yaşam üzerinde, insan üzerinde, duygu üzerinde, eşya üzerinde yaşanmışlıkların en iyi ifadesidir. Değişimin kendi yolundaki ilerleyen süreci; iyileştirmelerle, çözümlemelerle doludur. Dokunmak, geçmişi, zamanı, tecrübeyi unutturmadan şimdiki zamanı da hatırlatır. Yaşamda “iz” bırakmak her bireyin olduğu gibi her işletmenin de esas konusudur. Dünyayı, mesajınızı, iletişim tarzınızı yahut hikayenizi doğru aktarımla anlatmaya çalışmak, değişimi kabul etmek ve değişimin öncüsü olmak; önce dokunmaktan, sonra iz bırakmaktan geçecektir. Çünkü dokunarak bırakılacak her iz, öncesinde köklü ve güçlü bir değişimi gerektirecektir. Çuhadaroğlu’nun yarım yüz yılı aşan tecrübesi, zamana, teknolojiye, insana ve değişen tüm koşullara ilave olabilecek, iletişim odaklı, yenilikçi yapıyı merkez alır. “interal” markası bu değişimin, tüm bu birikimin sonunda oluşan, Çuhadaroğlu ailesinin yeni bir marka üyesidir.

 

×
Germany

interal-aluminium.de

USA

interal-aluminium.com